verze pro tisk

Hypoteční úvěr KLASIK od společnosti ConFIN

O tento úvěr si mohou požádat všichni, kteří chtějí nějakým způsobem investovat do nemovitosti. Může být využit na koupi nebo výstavbu nemovitosti, koupi družstevního bytu, rekonstrukci, modernizaci či opravu nemovitosti nebo bytu, dále na vypořádání vlastnických a dědických nároků k nemovitosti a také na konsolidace dřívějších úvěrů použitých na investice do nemovitosti. Jedná se o typ úvěru, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti (může jít i o jinou nemovitost než tu, na kterou je úvěr pořízen).

Charakteristika úvěru

Výše úvěru se pohybuje v rozmezí 200 000 Kč až 70 % nebo 100% ceny zastavené nemovitosti. Úvěr se splácí minimálně 5 let a maximálně 30 let v pravidelných měsíčních splátkách. Hypoteční úvěr je třeba začít čerpat nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy, a to buď jednorázově, nebo postupně v průběhu 2 let od začátku čerpání (využije-li zákazník státní podporu, může se doba čerpání prodloužit až na 4 roky).

Výhody hypotečního úvěru KLASIK

Při splnění podmínek vládního nařízení lze k úvěru získat státní podporu. Zaplacené úroky si může klient odečíst od základu daně, a to až do výše 300 000 Kč ročně. V případě splacení úvěru nebo jeho části předčasně nehrozí klientovi žádné sankce a pokud uzavře životní pojištění nabízí se mu možnost snížení úrokové sazby.

Doklady potřebné k vyřízení úvěru

Pro schválení úvěru je potřeba předložit hned několik dokumentů. Jedná se o doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), dále potvrzení o všech druzích příjmu (daňové přiznání, potvrzení o příjmech ze závislé činnosti, sociální dávky, renty atd.). Žadatel také předkládá dokumenty týkající se nemovitosti (předkupní a kupní smlouva, stavební povolení, projektová dokumentace, výpis z katastru nemovitostí, snímek z katastrální mapy, foto nemovitosti aj.). Vše se odvíjí od charakteru úvěru a zastavované nemovitosti.

Sjednání hypotečního úvěru KLASIK se vyřizuje prostřednictvím regionálních zástupců, jejichž seznam i s místem působení je uveden na internetových stránkách společnosti.


HodnoceníZobrazeno: 2482x | 2. listopad 2009 | Nebankovní půjčky | comments: 1


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

35dbFZtDf

čtvrtek, 9. červenec 2015
11:12

Ĺ?eznictved Lusk napsal:Dobrfd den pĹ™e1tele9, musedm zde nasapt svĹŻj ne1zor. Me1m a ste1le vlastnedm dedky webovfdm stre1nke1m malou vfdrobnu klobe1s a sale1mĹŻ z vlastnedho chovu prasat. UdÄ›lal jsem tu chybu, Ĺľe jsem se nechal zle1kat velkoobchody k dode1vce mfdch vfdrobkĹŻ a dedky neplacened neuste1le9ho prodluĹľove1ned plateb z jejich strany jsem postupnÄ› vyÄŤerpal pĹ™es 2miliony ze svfdch finanÄŤnedch rezerv a dostal se do nucene9 draĹľby, ktere1 byla cedlenÄ› manipulove1na. NevÄ›dÄ›l jsem kam de1l a smedĹ™il se se ztre1tou me9ho kre1lovstved klobe1s. Zkoušel jsem vše aĹľ po nebankovned favÄ›r, kterfd jsem našel zde.Perfektned domluva s poskytovatelem, celfd servis vÄŤetnÄ› zrušened draĹľby.Jsem velmi spokojenJaroslav Lusk


posted by: 35dbFZtDf (lfmnishlras(a)outlook.com) [Odpovědět]