verze pro tisk

Exekuce nemovitosti

Exekuce nemovitosti

Exekuce je nucený výkon exekučního titulu. Tímto titulem je například vykonatelné rozhodnutí soudu. Rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy a jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Jak probíhá exekuční řízení

Exekuce se vždy zahajuje na návrh oprávněné osoby, která chce pomocí exekuce vymáhat například zapůjčené finanční prostředky či podobné záležitosti. Návrh na nařízení exekuce se podává na exekuční soud, anebo jej můžeme také podat přímo exekutorovi. Po sepsání exekučního protokolu vymáhání začíná. Pokud by však chtěla osoba, která je oprávněná sepsat návrh sama, měla by vědět, že tento návrh musí obsahovat určitá kritéria, které musí návrh splňovat, aby byla exekuce právoplatná. Mezi tyto kritéria patří: musíme uvézt exekutora, který bude naši pohledávku vymáhat. Musíme uvézt jeho sídlo, je li návrh podán i na soudu, uvedeme rovněž i soud. Z vašeho návrhu musí být patrní, kdo tento návrh činí, jakých věcí se týká a musí být podepsán a napsáno datum. Kromě toho musí podaný návrh na nařízení exekuce obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků popřípadě veškeré další údaje pokud se jedná například o právnické osoby, nebo osoby s živností. K návrhu na nařízení exekuce je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného položkou k vykonatelnosti.

Co vykonává exekutor?

Exekutor v exekučním řízení vymáhá pohledávky, které podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu je uznáno za pravomocné. Exekutor může také poskytovat určitou právní pomoc, ale pouze v menším rozsahu aby nezastupoval činnost jiných osob, které jsou k těmto účelům většinou pověřeny. Exekutor dále sepisuje zápisy, které mohou upevnit postavení věřitele

Typy exekucí

  • Exekutoři v dnešní době mohou provézt exekuci (vymáhání) pomocí srážek ze mzdy, příkazem pohledávky povinného účtu u peněžního ústavu.
  • Exekutor může vymáhat pohledávky také pomocí příkazu prodeje movitých věci, jako jsou automobily, motorky a další, nebo také prodejem nemovitosti tím se rozumí dům, chata, byt v osobním vlastnictví a podobně.
  • Exekutor je také oprávněn vstoupit na pozemek dlužníka a zabavit majetek, který lze vymáhat.

HodnoceníZobrazeno: 2220x | 9. červenec 2010 | Rady a postupy | no comments


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!