verze pro tisk

Rozhodčí doložka a její aspekty

Rozhodčí doložka a její aspekty

Pojem rozhodčí doložka je poměrně známý, nicméně spousta lidí nezná jeho podstatu, což je poměrně smutné. Rozhodčí doložku je třeba znát především v případě, že podnikáte a chcete mít své obchody pod kontrolou. Nejčastěji se tento pojem skloňuje v souvislosti s podpisem různých smluv, v nichž může rozhodčí doložka figurovat? Co tedy samotná existence rozhodčí doložky znamená?

V první řadě je třeba říct, že se jedná o doložku, která hovoří o tom, že v případě jakýchkoli nesrovnalostí nebude o vině anebo nevině rozhodovat klasický soud, nýbrž předem určený rozhodčí soud . Ten je schopen v případě existence rozhodčí doložky rozhodnout ve všech důležitých záležitostech. Z hlediska samotného zřizovatele rozhodčí doložky se jedná o výhodnou záležitost, jelikož si může bez větších potíží určit, který rozhodčí soud bude při nesrovnalostech rozhodovat. Tím pádem je vcelku jasné, že rozhodne v jeho prospěch. I proto se vyplatí mít stálý rozhodčí soud k dispozici. Podívat se na možnosti objednání rozhodčího soudu můžete klidně zde .

Budete-li podepisovat smlouvu s rozhodčí doložkou, která je stanovena protistranou, měli byste se přesně informovat na jejich rozhodčí soud, který preferují. Jen tak se vyhnete případným potížím, jež jsou spjaty s výběrem rozhodčího soudu určeného protistranou. Ideální je si zjistit okolo rozhodčí doložky kompletně všechno a až poté podepsat konkrétní smlouvu, která ji obsahuje. Výbornou volbou je volba vlastní smlouvy s rozhodčí doložkou. Tuto smlouvu si můžete nechat profesionálně zpracovat na webu http://www.rozsudok.sk a budete mít k dispozici kvalitní a profesionální smlouvu. V každém případě se jedná o jistotu, již nabudete vlastní cestou jen velmi složitě. Vypracování smlouvy s rozhodčí doložkou by měli řešit vždy profesionálové.


Hodnocení

Hodnocení: 5 hvězdiček/ Hodnoceno: 1x


Zobrazeno: 1175x | 11. červenec 2014 | Rady a postupy | comments: 1


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

qQf3ZibhATVA

čtvrtek, 9. červenec 2015
07:20

1. NS opomenul možnost (ote1zku) rozšiřujedcedho vfdkladu kmnioute1rnedho naředzened o dome9ne1ch .eu na ze1kladě podobnosti a při zachove1ned fačelu i na dome9nove1 jme9na .cz.Naředzened z 2004 zne1 ne1rok odnedmaced s ne1slednfdm převodem. Jedne1 se o souče1st česke9ho pre1va. Pochybnosti vyvole1ve1 jen dodržened ze1sady subsidiarity pre1va EU.2. Ani Rozhodčed soud při HK ČR a AK ČR ale nened "spasitelnfd", protože neaplikuje světove1 pravidla UDRP, nfdbrž česke9 pre1vo, čředmž se mused vypoře1dat se stejnou vfdkladovou pre1vned ote1zkou jako Nejvyššed soud, kterfd ji ovšem opomenul vzedt v potaz. Nezde1 se ovšem, že by ji namedtal některfd fačastnedk ředzened. Soud však pre1vo zne1.3. Neobvykle9 (u ne1s) je formulove1ned ote1zek ze1sadnedho pre1vnedho vfdznamu pro NS i tak stylisticky, jak je pode1ve1 dovolatel.4. Rozhodčed soud při HK ČR a AK ČR by mohl vyložit a použedt mezine1rodned pravidla tehdy, pokud by byl fačastnedky ředzened pověřen rozhodovat podle ekvity, ze1sad spravedlnosti jako podle hmotne9ho pre1va neste1tnedho. Musel by ovšem uve9st, že ze1sady spravedlnosti jsou vtěleny, resp. soukromě sepse1ny, pre1vě v těchto pravidlech, což asi jsou. - Podobně viz arbitre1žned rozhodove1ned podle ekvity ve světě, a tušedm, že i u ne1s, podle ze1sad spravedlnosti (natural justice) s tedm, že tyto ze1sady jsou vyje1dřeny ze1sadami mezine1rodnedch obchodnedch smluv UNIDROIT.


posted by: qQf3ZibhATVA (8ogixynxemu(a)outlook.com) [Odpovědět]